Webbproduktion

Webbproducentens roll

En webbproducent övervakar tillverkningen av innehåll för webbplatser och andra onlineegenskaper inom webbproduktion. Onlineproducenter kallas ibland ”online-producenter”, ”förläggare”, ”innehållsproducenter” eller ”webbredigerare”.

Webbproducentens ansvar är vanligtvis att skapa, redigera och ordna text, video, ljud, bilder och annat material som kan ingå på en webbplats. Webbproducenter definierar och upprätthåller karaktären på en webbplats, i motsats till att köra den från en teknisk synvinkel. Rollen skiljer sig från webbdesigner, utvecklare eller webbansvarig. Teknisk och designkunskap är absolut nödvändigt för att en webbproducent ska vara effektiv på sitt jobb.

Webbproducent & Webbproduktion

En webbproducent bör känna till vanliga webbpubliceringstekniker som CSS och HTML för att effektivt kommunicera med webbdesigners. Att hitta sätt att öka populariteten för en webbplats och öka användaraktiviteten kan också vara online-producentens ansvar, särskilt om webbplatsen säljer reklamutrymme. Webbproducenter kommer också att arbeta med webbteam för att utforma, designa och lansera nya webbprodukter som bloggar, communityforum och användarprofiler. Många onlineproducenter har en bakgrund inom journalistik, eller fortsätter att arbeta inom journalistik som onlineproducenter. Till exempel i radio eller tv kan en online-producent samarbeta nära med en verkställande producent för att tillgodose en sändningssys online behov. Producentroller online har ofta en projektledningskomponent. Producenten kommer att schemalägga resurser för att skapa innehåll, se till att innehållet har passerat Q / A på en scenserver och publicera innehållet till produktionsservern; hålla sig till ett fördefinierat schema eller projektplan.

 

Kurser i Webbproduktion

Det finns många olika utbildningar inom webbproduktion. Det är en bred kategori, och frågar man ett dussin personer om vad webbproduktion innefattar, får du säkert ett dussin olika svar som skiljer sig åt. Men för er som är intresserade av utbilda sig inom webbproduktion så kan man hitta gratis digitala Google kurser på Google Digitalakedemin. Här lär du dig många olika saker, som kan hjälpa dig mycket både som privatperson och webbutvecklare.
Gå till sidan >>

 

webbproduktion

Läs fler inlägg >>

Läs mer om Webbproduktion >>